DE BOUW IS GESTART! Op het bedrijventerrein Russchemors te Neede aan de Oude Eibergseweg worden op een kavel van 2.400m², door ODH BV, 20 moderne bedrijfsruimtes ontwikkeld. De bedrijfsruimtes onderscheiden zich door het gebruik van hoogwaardige materialen met een hoge isolatiewaarde.

Bedrijfsruimte
Bouwjaar 2023
Ligging Bedrijventerrein

De bedrijfsruimtes hebben een oppervlakte van ca. 50 m² BVO (18 stuks) en ca. 95 m² BVO. De bedrijfsruimtes zijn te schakelen waardoor de oppervlakte vergroot kan worden naar 100 m², 150 m² of zelfs 200 m²! Voor het beheer en onderhoud van de wegen en groenstroken zal door de eigenaren, van alle bedrijfsruimten, een beheers vereniging of een VVE opgericht worden. Bedrijfsruimte Oppervlakte (BVO) Koopsom excl. btw
1 VERKOCHT 95 € 114.950,-
2 VERKOCHT 50 € 66.950,-
3 VERKOCHT 50 € 66.950,-
4 VERKOCHT 50 € 66.950,-
5 VERKOCHT 50 € 66.950,-
6 50 € 66.950,-
7 50 € 66.950,-
8 VERKOCHT 50 € 66.950,-
9 VERKOCHT 50 € 66.950,-
10 VERKOCHT 50 € 66.950,-
11 VERKOCHT 50 € 66.950,-
12 OPTIE 50 € 66.950,-
13 VERKOCHT 50 € 66.950,-
14 50 € 66.950,-
15 50 € 66.950,-
16 50 € 66.950,-
17 VERKOCHT 50 € 66.950,-
18 VERKOCHT 50 € 66.950,-
19 VERKOCHT 50 € 66.950,-
20 VERKOCHT 95 € 114.950,-
Alle genoemde bedragen zijn excl. btw. en V.O.N. Prijswijzigingen voorbehouden. Algemene voorwaarden & Technische omschrijving
Omschrijving van het project:
Het project bestaat uit een perceel grond 2.400 m² aan de Oude Eibergseweg te Neede waarop een bedrijvencentrum wordt ontwikkeld bestaande uit in totaal 20 bedrijfsruimtes. Het terrein is voorzien van gezamenlijke parkeerplekken. Indeling van de bedrijfsruimtes:
De bedrijfsruimtes variëren in oppervlakte van ca. 50m² BVO tot ca. 95m² BVO. Elke bedrijfsruimte is voorzien van een kunststof entree pui met bovenlicht, overheaddeur, meterkast, e.e.a. volgens tekening. Van toepassing zijnde voorschriften:
– De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV GC ):
– Het Bouwbesluit:
– De geldende voorschriften van brandweer en nutsbedrijven:
– Welstands- en bouwvergunning. Wijzigingen voorbehouden:
De in deze brochure opgenomen tekeningen en overige informatie vormen een momentopname. Wijzigingen zijn dus mogelijk waarbij altijd gezocht wordt naar betere dan wel vergelijkbare kwaliteit. Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat de tekeningen en artist impressie, voor zover niet behorend bij de bouwvergunningen koopovereenkomst, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Peil:
Het peil van waaruit alle hoogten en diepten worden opgemeten, wordt afgeleid van de opgave van de Gemeente Berkelland. Vuilwater riolering:
De aanleg en aansluiting van de hemelwaterafvoer- riolering op de gemeentelijke riolering zijn in de koop-/aanneemsom inbegrepen. De leidingen worden uitgevoerd in PVC van voldoende capaciteit. Fundering:
De constructie en de vloeren van de bedrijfsruimtes worden gefundeerd. Vloeren:
De betonvloeren van de bedrijfsruimtes worden op de heipalen en funderingsbalken gestort. De betonvloeren worden aan de bovenzijde mechanisch gevlinderd. Vloerdikte en wapening volgens opgave van de constructeur. De begane grondvloer heeft een vloerbelasting van 1.000 kg/m². Terrein:
Het buitenterrein wordt voorzien van bestrating welke is opgebouwd uit een ondergrond van gebroken puin met daarop een betonklinker bestrating. De parkeerplekken aanduiding wordt uitgevoerd in witte / zwarte betonklinkers. Constructie:
De draagconstructie wordt uitgevoerd in staal. De constructie onderdelen worden gespoten in een nader te bepalen standaard kleur. Deze is voor elke bedrijfsruimte hetzelfde. Dak beplating & dakbedekking Rc=3,5 m².k/W.:
Over de stalen liggers worden stalen verzinkte dakplaten aangebracht. Hierover heen een isolatielaag, welke mechanisch wordt bevestigd, waardoor de isolatiewaarde van het dak 3,5m² W-K bedraagt: De dakbedekking bestaat uit bitumen dakbedekking of gelijkwaardig. . Het geheel wordt afgewerkt met de benodigde afwerkprofielen. Buiten- & Binnenwanden Rc=3,5 m².k/W.:
De buitenwanden worden uitgevoerd in stalen geïsoleerde sandwichpanelen Rc=3.5m².k/W. De buitenwanden worden voorzien van de benodigde lekdorpels, dakrandprofielen en hoek- aansluitprofielen conform de gevelbeplating. De binnenzijde is voorzien van een wit gecoate staalplaat in een standaard profilering. De binnenwanden tussen de bedrijfsruimtes worden uitgevoerd in stalen geïsoleerde sandwichpanelen. Het geheel wordt afgewerkt met de benodigde afwerkprofielen. Overheaddeur:
Elke bedrijfsruimte wordt voorzien van een geïsoleerde overheaddeur van 3,5mtr x 4,0mtr . De bediening geschiedt met een handbediende kettingtakel. De buitenzijde van de overheaddeuren worden gecoat in de kleur RAL 7016, de binnenzijde is gespoten in de kleur wit. Een elektrische aandrijving is optioneel. Kozijnen, ramen en deuren:
Elke bedrijfsruimte wordt voorzien van een entree pui uitgevoerd in kunststof. Alle deuren en ramen worden voorzien van inbraak werend hang- en sluitwerk en tochtafdichting. Kunststof kozijnen in de kleur Antraciet, binnen wit. Beglazing:
De vaste delen van de kozijnen worden voorzien van standaard HR++ isolatieglas. De entreedeur wordt voorzien van een geïsoleerd sandwichpaneel in de kleur Antraciet. Meterkast:
De meterkast wordt uitgevoerd conform de eisen van de nutsbedrijven. In de meterkasten wordt een multiplex achterwand geplaatst waaraan de meterkast inrichting bevestigd kan worden. In de meterkast wordt aangebracht: voorzieningen voor een water- en elektrameter, een groepenkast met 4 automaten en hoofdschakelaar, een dubbel stopcontact met randaarde en een aardelektrode. In de bedrijfsruimte worden naast de meterkast in totaal 3 elektra aansluitingen aangebracht: 1 x dubbele WCD 230V 1 x enkelvoudige WCD 380V 6 x LED verlichtingsarmatuur op 1 schakelaar onder het dak. Inbegrepen zijn de aansluitingen 3 x 25A elektra en wateraansluiting 2,5m³/h. 1x Noodarmatuur met uitgangsbord. 1x Wandarmatuur buiten met schemer-sensor. Rioleringen en hemelwaterafvoeren:
De afvoer van hemelwater aangelegd en aangesloten op de gemeentelijke riolering. Er zal naast de meterkast een afvoer voor het toilet afgedopt worden aangelegd en aangesloten op de gemeentelijk riolering. In het dak worden voldoende hemelwaterafvoeren opgenomen, deze worden aangesloten conform voorschriften Gemeente Berkelland. Er zullen voldoende noodoverlopen worden aangebracht welke door de constructeur worden bepaald. Meer en minder werk:
De mogelijkheid tot meer of minderwerk is aanwezig mits technisch en volgens voorschriften haalbaar, zulks ter beoordeling van ODH bv. De voortgang van de bouw mag er niet door worden verstoord. Werkzaamheden uit te voeren door kopers en/of hun onderaannemers, zullen alleen na oplevering van de bedrijfsruimtes plaats kunnen vinden. Reclame:
Voor reclame- uitingen is er ruimte boven elke overheaddeur. Reclame- uitingen moeten voldoen aan de eisen die de gemeente Berkelland hier aanstelt. Oplevering:
Minimaal 2 weken voor de oplevering worden de kopers op de hoogte gesteld van datum en tijdstip van oplevering. De bedrijfsruimtes worden “bezemschoon” opgeleverd. De bij de oplevering eventueel geconstateerde opleverpunten worden schriftelijk vastgelegd en binnen 30 dagen verholpen. Levering:
De levering van de bedrijfsruimtes geschiedt vrij op naam (v.o.n.), wat wil zeggen dat de hieronder vermelde kosten, die met het verwerven van een bedrijfsruimte gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen:
– Transportakte notaris
– Bouwkosten
– Architecten- en advieshonoraria.
– Makelaarscourtage/
– Verkoopkosten
– Gemeentelijke leges
– Kadastrale inmeting
– Complete bouwvergunning
– Aansluitingen water-, hemelwaterafvoer,-,en elektriciteitsleidingen

Algemeen:
Tijdens de bouw zijn alle bedrijfsruimtes verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade. Voorafgaand aan de sleuteloverdracht dient de koper zelf voor de nodige verzekeringen te zorgen. Prijzen:
Alle in deze brochure genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Niet in de koopsom opgenomen:
– Kosten hypotheek akte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens de bouw
– Eventueel meer- minderwerk

Betalingstermijnen
De koopsom voor een bedrijfsruimtes bestaat uit het perceel en het bedrijfspand. Na het sluiten van de koop-aannemings-overeenkomst, wordt deze naar de notaris verstuurd en vindt de eigendomsoverdracht van de grond plaats. De overige werkzaamheden en leveringen worden verrekend volgens de hierna genoemde termijnstaat. De grondtermijn en de eerste termijn 10% wordt via de notaris verrekend. Termijnstaat
1. 10% project kosten.
2. 25% bij aanvang fundatie.
3. 25% bij aanvang montage staalconstructie.
4. 20 % na montage dak- en wandplaten.
5. 10 % bij wind- en waterdicht van het bedrijvencentrum.
6. 10% bij oplevering. Slotbepaling
Deze technische omschrijving is met zorg samengesteld aan de hand van tekeningen en gegevens verstrekt door het teken- en constructiebureau. Desondanks moeten we een voorbehoud maken ten aanzien van eventuele wijzigingen, die onder andere voort kunnen komen uit eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. De ingeschreven maten op de tekeningen en aangegeven oppervlakten zijn “circa” maten. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen die geen van invloed zijn op de kwaliteit en waarde

Vergelijkbare objecten