Tien appartementen aan het Whemeplein – Groenlo

Het veelbesproken en al jaren leegstaande pand aan de Wheme in Groenlo wordt grondig verbouwd tot 10 luxe koopappartementen. Het voormalige Riagg-gebouw krijgt de werktitel ‘Het Wijnhof’ en de verwachting is dat de nieuwe bewoners rond de bouwvak van 2023 hun appartement kunnen betrekken. Het drietal Henny Kok van Cuistate B.V., Ronald Penterman van Bouwbedrijf Penterman en Stefan Kok van Gzn Architecten werken samen om het gebouw om te turnen tot appartementen die aan alle eisen van deze tijd voldoen.

Tekst door Kyra Broshuis

Spilman

Ronald Penterman, Stefan Kok en Henny Kok (vlnr) werken samen om het voormalige Riagg-gebouw te verbouwen tot 10 appartementen. Foto: Kyra Broshuis

De drie werken ook samen aan de woningbouw ‘op Spilman’ in Beltrum. Daar is het plan om op de plek van het voormalige zalencentrum Spilman 3 levensloopbestendige woningen en 12 appartementen te realiseren. “Tijdens de voorbereidingen voor dat project, kwam ook Het Wijnhof voorbij”, vertelt Henny Kok. “Heel toevallig raakte ik in de trein met iemand in gesprek die dat pand aanbood. Omdat de samenwerking bij project Spilman zo goed loopt, heb ik Ronald Penterman gevraagd om de mogelijkheden eens goed te bekijken.” Het pand blijkt bouwkundig in goede staat te zijn, zo vertelt Penterman. “Sloop zou echt zonde zijn. In Haaksbergen hebben wij al eens een soortgelijk pand aangepakt en daar 11 appartementen gerealiseerd.”

Medewerking van de gemeente

Vervolgens is er contact gezocht met de gemeente. “We hebben de wethouders Porskamp en Frank uitgenodigd en hen onze plannen voorgelegd. De gemeente werkt gelukkig graag mee. We zijn nu nog met Welstand bezig.” Architect Stefan Kok vertelt over zijn ideeën: “Het worden 10 appartementen, variërend in grootte. Parkeren wordt mogelijk aan de achterzijde (de kant van de Gasthuisstraat). Op de begane grond komen 4 appartementen met een eigen voordeur en elk een tuin aan de kant van de Wheme. Op de eerste en tweede verdieping komen elk 3 appartementen, 5 met een inpandige patio en 1 met een ruim balkon. Het gebouw wordt qua aanzicht heel open. Uiteraard worden de appartementen gasloos, voorzien van een warmtepomp en vloerverwarming. We hoeven niet aan de die eisen te voldoen omdat het een bestaand pand is maar we willen wel bouwen voor de toekomst. We kiezen echt voor kwaliteit. Overal komen nieuwe kozijnen, het dak wordt vernieuwd en er komt een compleet nieuwe binnenschil. Aan de kant van de Wheme komen groene hagen om de tuinen af te scheiden van de parkeerplaats. Alle appartementen krijgen overigens minimaal 1 parkeerplek op eigen terrein.”

Verkoop door Scheers Roes Makelaars

De buurt rondom het gebouw is inmiddels geïnformeerd. “De reacties waren gelukkig positief. De buurtbewoners zijn blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren”, zo zegt de drie heren. “De verkoop van de appartementen zal naar alle waarschijnlijkheid dit voorjaar opgestart worden via Scheers en Roes Makelaars in Groenlo, middels een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. De werknaam ‘Het Wijnhof’ verwijst naar de allereerste burgemeester van Groenlo, de heer Wijnhof.” De drie ondernemers hopen dat de vergunning midden dit jaar rond komt zodat er in het najaar met de verbouw gestart kan worden. Naar verwachting zijn de appartementen dan rond de bouwvak van 2023 klaar.

Ook ontwikkelingen inzake Rabobankgebouw

Wethouder Bart Porskamp is blij met de plannen. “In Programma Stad Groenlo was een koppeling gelegd tussen het voormalige Rabobankgebouw en RIAGG-gebouw. We moeten constateren dat dit jarenlang niet tot een concrete ontwikkeling heeft geleid. Daarom hebben we als college van B&W vorig jaar besloten dat de gebouwen afzonderlijk van elkaar kunnen worden ontwikkeld. Daartoe is een zogenoemd kavelpaspoort opgesteld. Woningbouw past binnen de gestelde kaders. Zeker in de huidige woningmarkt is de invulling een welkome aanvulling en komt er eindelijk een invulling voor de locatie. Ervan uitgaande dat de formaliteiten goed worden doorlopen. Het doel om met gewijzigde kaders binnen een redelijke termijn een passende invulling te krijgen voor de locatie lijkt hiermee behaald. Voor het voormalige Rabobankgebouw zijn we ook in gesprek, maar is het nog niet zo concreet als voor deze locatie. Hopelijk kunnen we daar over een aantal maanden ook positief nieuws over brengen.”

Scheers Roes Makelaars – Achterhoekse Nieuwbouwexperts

De Achterhoek nieuwbouwexperts van Scheers Roes zetten zich in voor een structureel gezonde woningmarkt. Een belangrijke pijler is nieuwbouw van koop- of huurwoningen. Voor stabiliteit op de lange termijn is het essentieel dat er nu weloverwogen gebouwd wordt, zodat er ook gebouwd wordt waar behoefte aan is. Daarbij helpen wij als Achterhoekse nieuwbouwexperts. Hierin treden we op als schakel tussen de ontwikkelaar en woningzoekers. Daarbij maken wij de vertaalslag van woonwensen naar succesvolle woonproducten. In samenwerking wordt er vraag gestuurd ontwikkeld, zodat we samen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de woningmarkt. Lees meer…