Berkelland zet in op woningbouw in alle kernen

Het college van B&W heeft het jaarlijkse woningbouwprogramma vastgesteld. Voor 2022 wordt ingezet op verdere opschaling van het aantal woningbouwplannen. Er heerst een woningtekort in Nederland en dit woningtekort is ook merkbaar in de gemeente Berkelland.

Wethouder Maikel van der Neut: “Er wordt weer gebouwd in Berkelland. En dat is nodig. De afgelopen twee jaar is het ons gelukt om van de 850 woningen er 500 in planvorming te krijgen.”
Zowel landelijk als regionaal ligt de focus op ‘Bouwen, bouwen, bouwen’. Er is veel vraag naar nieuwe woningen, ook in Berkelland. “In de afgelopen jaren is al veel bereikt in de realisatie van nieuwbouw, transformatie en werving van ontwikkellocaties. We bouwen in eerste instantie voor onze inwoners. Jongeren die lang bij hun ouders blijven wonen, omdat ze geen eigen woning kunnen vinden. Senioren die eigenlijk door willen stromen om ruimte te scheppen voor hun kinderen en kleinkinderen, maar er is geen aanbod. Mensen die in een maatschappelijke opvang verblijven, maar niet de stap in hun leven kunnen zetten omdat een woning ontbreekt. Naast de toevoeging van nieuwe woningen creëren we in de toekomst ook nieuwe ruimte door bijvoorbeeld richtlijnen te ontwikkelen voor het realiseren van een tijdelijke pré-mantelzorgwoning.”

Kansen voor aantrekken inwoners

De huidige situatie op de woningmarkt en de arbeidsmarkt biedt ook kansen waar Berkelland met de woningbouwprogrammering in de komende jaren een optimale invulling aan wil geven. Wethouder Maikel van der Neut: “We hebben te maken met een grote krapte aan personeel. Door te bouwen kunnen we nieuwe werknemers aantrekken. Ook zien we dat schaarste in andere gebieden in Nederland, zoals de Randstad, ervoor zorgt dat er meer Nederlanders hun blik op de Achterhoek richten.”

In 2022 wordt het woningbouwprogramma opgeschaald. Wethouder Maikel van der Neut: “We bouwen al 850 nieuwe woningen in de komende jaren maar schalen dit nu op. Om flexibel in te spelen op de vraag naar woningen en plannen op voorraad te hebben plannen we circa 255 woningen. In deze flexibele voorraad kunnen we op- en afschalen. Dit doen we samen met partners zoals woningcorporaties, zorgpartijen, ontwikkelaars en mede overheden. We bouwen voor jong en oud.”

Bron: www.gemeenteberkelland.nl

Ook Scheers Roes zet in op vraaggestuurde nieuwbouw voor een stabiele woningmarkt

Ook de Achterhoek nieuwbouwexperts van Scheers Roes zetten zich in voor een structureel gezonde woningmarkt. Een belangrijke pijler is nieuwbouw van koop- of huurwoningen. Voor stabiliteit op de lange termijn is het essentieel dat er nu weloverwogen gebouwd wordt, zodat er ook gebouwd wordt waar behoefte aan is. Daarbij helpen wij als Achterhoekse nieuwbouwexperts. Hierin treden we op als schakel tussen de ontwikkelaar en woningzoekers. Daarbij maken wij de vertaalslag van woonwensen naar succesvolle woonproducten. In samenwerking met ons ontwikkelt u vraag gestuurd, zodat we samen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de woningmarkt. Enkele projecten die in de startblokken staan zijn onder andere:

  • Beltrum – Nieuwbouw 12 appartementen, genaamd SpilKwartier – lees meer
  • Neede – Nieuwbouw 30 luxe appartementen in ‘Hof van Neede’ – lees meer
  • Groenlo – Tien appartementen aan het Whemeplein, genaamd ‘Het Wijnhof’ – lees meer

Wij zijn u graag van dienst

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met ons? Scheers Roes Makelaars is u graag van dienst. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.