Het nieuwe model Taxatierapport Wonen 2021

De taxatiebranche en geldverstrekkers hebben gezamenlijk het nieuwe model taxatierapport Wonen 2021 ontwikkeld. De introductie van het nieuwe model betekent dat de woningtaxateurs van Scheers Roes Makelaars een scholingstraject hebben doorlopen en aansluitend deze met een afsluitende toets met goed gevolg hebben afgelegd.

Kwaliteitsslag

Het nieuwe taxatierapport betekent een kwaliteitsslag. Er is meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. Daarnaast legt de woningtaxateur met het rapport de onderbouwing van de waarde nog beter uit en gaat hij dieper in op erfpacht en de Vereniging van Eigenaars. De leesbaarheid van het model is sterk verbeterd. De teksten zijn in begrijpelijke taal geschreven, zodat het rapport voor alle consumenten leesbaar is.

Meer waardevolle informatie

De woningtaxateur voorziet opdrachtgevers van nog meer waardevolle informatie. Consumenten krijgen een indicatie van de bijkomende kosten en risico’s op het gebied van verduurzaming, herstel van onderhoudsachterstand, eventuele funderingsproblematiek en overige bouwkundige gebreken van de woning. Ook kunnen zij nagaan in hoeverre de woning voldoet aan de eisen die het klimaatakkoord voor de toekomst stelt. Daarbij geeft het rapport beter inzicht in mogelijke financiële risico’s waardoor geldverstrekkers meer maatwerk kunnen leveren.

Impact op de woningtaxateurs van Scheer Roes Makelaars

Voor de woningtaxateurs is het nieuwe model taxatierapport 2021 en het daaraan gekoppelde verplichte scholingstraject zeker geen sinecure. De woningtaxateur heeft een behoorlijke verzwaring van de educatie gehad, moet daarnaast nog minimaal 20 à 30 uur aan zelfstudie doen ter voorbereiding van het examen en tot slot een pittig examen afleggen om zijn werk als taxateur te mogen blijven doen. De impact op de woningtaxateurs is groot maar alleen op deze wijze kunnen we met elkaar aan de kwaliteitsslag werken die gevraagd wordt vanuit stakeholders en consumenten.

Gericht op de toekomst

Scheers Roes Makelaars, evenals NRVT, zijn ervan overtuigd dat het nieuwe taxatierapport waardevolle informatie bevat die onmisbaar is voor de consument die een huis koopt; veelal de duurste uitgave in zijn leven. Het nieuwe rapport draagt bij aan de bewustwording van de consument met betrekking tot duurzaamheid. Tevens draagt het bij aan de bescherming van de consument die nu in een eerder stadium meer inzicht krijgt in mogelijke extra kosten aan de woning in geval van bijvoorbeeld achterstallig onderhoud en funderingsproblematiek, waarmee de kans op kostbare tegenvallers achteraf aanzienlijk wordt verkleind.