Meest gestelde vragen

De 6 meest gestelde vragen over taxaties

U krijgt doorgaans te maken met taxatie als u een nieuwe woning koopt of u uw hypotheek oversluit. De NVM taxateur van Scheers & Roes bepaalt de marktwaarde van de woning zoals deze past in de woningmarkt van uw regio. Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk, daarom beschikken we over regionale kennis van de woningmarkt. Goed om te weten is dat de aarde van de woning afwijkt van de WOZ-waarde die is samengesteld uit een rekenkundig model, uit een eerdere periode.

1. Wat houdt een taxatie opdracht in?

Een opdracht tot taxatie is een opdracht aan de Scheers & Roes taxateur tot het geven van een waardeoordeel van een woning en het uitbrengen van een rapport. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in. De taxateur biedt u altijd vooraf de taxatie-opdracht ter ondertekening aan.

2. Welke stappen volgt de taxateur

Onze taxateur maakt eerst met u een afspraak en taxeert op het afgesproken tijdstip uw woning. Hiervoor hebben we het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens een taxatie let onze NVM-taxateur op de volgende factoren:

 • de staat van onderhoud
 • de inhoud en de oppervlakte
 • de functionele indeling
 • de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
 • mate van isolatie en energiezuinigheid
 • verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht
 • de ligging en de omgeving
 • het bestemmingsplan
 • de marktsituatie
   

3. Hoe wordt mijn taxatie vastgelegd?

Onze taxateur legt na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast. We hanteren daarbij een uniform taxatiemodel, waardoor de kwaliteit is gegarandeerd. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen of deze oversluiten. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.

4. Kan mijn makelaar taxeren voor de financiering van mijn woning?

Nee, de taxatie voor de financiering moet gebeuren door een taxateur die onafhankelijk is, dus een persoon die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt natuurlijk wel onze makelaar vragen om een taxatie te regelen.

5. Hoe wordt de oppervlakte van een woning bepaald

De gebruiksoppervlakten die op funda worden getoond, zijn opgedeeld conform De Meetinstructie. Deze is vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. De Meetinstructie beschrijft precies wat er wel en wat er niet mag worden meegerekend als oppervlakte van een woning.

6. Wie controleert het taxatierapport?

Afhankelijk van uw wensen kunnen we het taxatierapport laten valideren door een validatie-instituut. Wanneer een woning onder de NHG-garantie valt, vindt er altijd validatie plaats. De kosten voor deze validatie worden door onze taxateur aan u doorberekend.