NRVT erkende taxateur

Wanneer u voor de koop van een huis een financiering nodig heeft of als u besluit uw huidige financiering over te sluiten, heeft u een taxatierapport nodig. Geldverstrekkers stellen registratie van een taxateur verplicht. Het register waarin de taxateur ingeschreven staat, waarborgt de kwaliteit en vakbekwaamheid van de taxateur

NRVT taxaties voor particulieren

Kiest u voor uw taxatieopdracht een Register-Taxateur (RT) van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), dan weet u zeker dat u zaken doet met een specialist. De Register-Taxateur voldoet aan de eisen met betrekking tot vakbekwaamheid, houdt zijn vakkennis op peil, werkt conform de gedrags- en beroepsregels en onderwerpt zich aan het tuchtrecht. Alle Register-Taxateurs in Nederland vindt u in het register van het NRVT. De Taxateurs van Scheers & Roes zijn opgenomen in het NRVT-register.

NRVT taxatie voor zakelijk vastgoed

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is de garantie voor de opdrachtgever dat hij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt: een Register-Taxateur (RT). Een Register-Taxateur handelt in het publiek belang, werkt volgens internationale richtlijnen EVS/IVS en erkende gedrags- en beroepsregels. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het doorlopend toezicht en het centrale tuchtrecht van het NRVT.

NVM-Normen

Scheers & Roes is aangesloten bij NVM, we hanteren tijdens het taxeren dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat NVM-taxaties van woningen op dezelfde manier worden uitgevoerd. Wel moet men zich realiseren dat er niet één waarde is van een woning, maar dat de taxateur op basis van zijn deskundigheid alle factoren tegen elkaar afweegt. Dit betekent dat er toch verschil in waarde kan zijn, omdat de ene deskundige een bepaalde factor soms wat zwaarder laat wegen dan zijn collega.

Deskundige taxatie

Alle makelaars van Scheers & Roes zijn beëdigd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van VastgoedCert en kunnen ook als taxateur optreden. Om als taxateur in het register ingeschreven te mogen staan, moeten we voldoen aan vakbekwaamheidseisen, de zogenoemde certificering. Als NVM-taxateurs ondergaan we elke vijf jaar een hercertificering. Zo blijft onze kwaliteit en de kennis gewaarborgd. Scheers & Roes Makelaars is hiermee bij uitstek geschikt om een taxatie voor u uit te voeren.

Nauwkeurige marktwaarde

Dankzij de NVM-database, die wordt bijgehouden door ruim 4.000 NVM-makelaars, heeft een Scheers & Roes taxateur meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking dan andere makelaars. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd. Door de actualiteit is de NVM-taxateur zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Dit zijn essentiële punten om de waarde van onroerend goed te bepalen.

CTA naar afspraak voor taxatie

CTA naar afspraak voor waardepaling