WOZ versus marktwaarde van uw woning

De marktwaarde van een eigen woning is niet precies hetzelfde als de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van diezelfde woning. De WOZ is weliswaar op de vrije verkoopwaarde van uw huis gebaseerd, maar loopt een jaar achter op de actuele marktomstandigheden.

De WOZ-waarde die in dit jaar geldt en die u dit jaar terugziet in uw belastingaanslag, is al bepaald op 1 januari van het vorige jaar. De WOZ-waarde is een benadering die uw gemeente heeft vastgesteld en is onder andere gebaseerd op de waarde van vergelijkbare woningen. De marktwaarde van uw woning wordt echter bepaald door een taxateur, die bijvoorbeeld is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

http://scheersroes.nl/contact

Bezwaar

Ondanks de verschillen kan de WOZ-waarde in sommige gevallen toch als marktwaarde dienen. Als u bij uw gemeente bezwaar aantekent tegen de vastgestelde WOZ-waarde, kan het zijn dat er een taxateur langskomt om de waarde opnieuw te berekenen. Een NVM-makelaar is zeer deskundig in het bepalen van de werkelijke waarde van uw woning en kan u helpen om zo nodig bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.