Overdrachtbelasting, hoeveel betaal ik

Het overdrachtsbelastingtarief voor woningen is 2%. Dit tarief geldt voor alle gekochte en gekregen woningen. Het maakt niet uit wie de woning koopt en of diegene de woning meteen doorverkoopt. Onder woningen verstaan wij onroerende zaken die op het moment van de overdracht naar hun aard bestemd zijn voor bewoning.

Voorbeelden van woningen

 • een eigen woning
 • een 2e woning
 • een recreatiewoning
 • Het maakt daarbij niet uit dat de woning niet permanent wordt bewoond.
 • een verhuurde woning
 • een bedrijfswoning
 • een tijdelijk leegstaande woning

Uitzondering: woning onderdeel van een bedrijfspand

Het 2%-tarief geldt niet voor bedrijfspanden. Voor bedrijfspanden geldt het tarief van 6%. Is in het bedrijfspand een bedrijfswoning aanwezig? Dan geldt voor dit gedeelte het tarief van 2%.

Wat hoort tot een woning?

Info over overdrachtsbelastingTot een woning behoren ook zaken die zich bevinden op de grond waarop de woning staat. We noemen dit aanhorigheden. Aanhorigheden zijn:

 • een tuin
 • een garage
 • een schuur
 • een serre
 • een aan- of uitbouw
 • een tuinhek