Grote belangstelling voor Brouwhuizen - herziene visie

Zaal De Pelikaan van City Lido bijna te klein

Zaal De Pelikaan van City Lido was maandagavond 10 juli bijna te klein voor alle belangstellenden, die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging om kennis te kunnen nemen van de nieuwe visie op de ontwikkeling van het woningbouwplan Brouwhuizen in Groenlo. We danken alle belangstellende hartelijk voor de komst.

Ook wethouder Vincent van Uem was blij verrast door de grote belangstelling van zowel jong als oud. "Gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt in de afgelopen jaren, hebben wij in overleg met de ontwikkelaars besloten om de tweede fase van Brouwhuizen voorlopig in de wacht te zetten en met betrekking tot de eerste fase een kwaliteitsslag door te voeren. Dit laatste wordt onder andere gedaan door het aantal te bouwen woningen terug te brengen van 126 naar 106. Hiervan zijn er reeds 65 gebouwd, zodat er nog 41 overblijven om in de nieuwe visie te worden ingepast."

De volgende stap - door Scheers & Roes Makelaars
Namens gemeente Oost Gelre bent u door Henkjan Luesink en namens De Witte-van der Heijden Architecten bent u door Herman van der Heijden geïnformeerd over de huidige uitgewerkte visie. Het plan ligt momenteel ter inzage en de gemeenteraad zal in haar vergadering van oktober aanstaande hier een besluit over nemen. Scheers Roes Makelaars heeft laten weten dat na de bouwvakantie er meer informatie zal zijn over de verkoop van de 41 woningen. Ondertussen wordt de eerste behoefte naar de woningen geïnventariseerd.

De volgende stap - voor belangstellenden voor Brouwhuizen
Tijdens de inloopavond over Brouwhuizen hebben veel mensen zich ingeschreven als belangstellende voor Brouwhuizen via het ‘interesse formulier’. Hierdoor worden ze op de hoogte gehouden over alle ontwikkelingen rondom dit nieuwbouwproject. Indien belangstellende over willen gaan tot het aankoopproces, dan in een goede informatie voorziening belangrijk. Wilt u ook op de hoogte gehouden worden, meldt u zich dan hier aan.

Gratis waardebepaling van uw woning
We realiseren ons zeer goed dat de aankoop van een nieuwe woning mede afhankelijk is van de opbrengst van uw huidige woning. Om deze reden bieden we u gratis een waardebepaling van uw woning aan. Interesse in een gratis waardebepaling? Dan laten wij ons graag door u uitnodigen. Neem daarvoor contact op met Scheers & Roes makelaars of vraag deze aan via onze online formulier. Lees hier meer over de gratis waardebepaling.