Unieke kans: Een prachtige bouwkavel midden in het pittoreske kerkdorp Gelselaar! Het mooie dorp Gelselaar kenmerkt zich als een prachtig dorp met schitterend buitengebied en leefgemeenschap met een rijk verenigingsleven. De bouwkavel wordt na gereedkomen van de woning bouwrijp opgeleverd en is uitsluitend geschikt voor het bouwen van een vrijstaande woning.

Bouwgrond

Het bouwblok van de woning is maximaal 8 meter x 12 meter. De hoogte van de goot van de woning mag maximaal 6 meter zijn en de nokhoogte mag maximaal 10 meter zijn. De bijgebouw mag maximaal 100 m2 zijn met een hoogte van de goot van maximaal 3 meter en nokhoogte van maximaal 6 meter. De perceeloppervlakte bedraagt 425 m2. Niet inbegrepen is:
– Kosten aannemer, architect, constructeur en overige adviseurs.
– Eenmalige aansluitkosten van water en elektriciteit.
– Vergunningsleges gemeente Berkelland.
– Abonnementen op glasvezel, elektra en water.
– Aansluiting en abonnementen KPN en andere aanbieders. Koopsom bouwkavel: € 152.500,- v.o.n. De koopsommen zijn vrij op naam, inbegrepen is:
– 2% overdrachtsbelasting
– Notariskosten over de levering van de grond
– Makelaarsbemiddelingskosten verkopende makelaar
– Kadasterkosten
– Financieringskosten, zoals hypotheek advieskosten, hypotheekakte, afsluitprovisie.
– Aansluitkosten riool en realiseren van een oprit

Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koopovereenkomst dient de kopende partij een bankgarantie (10% van de koopsom) te stellen bij een Nederlandse bankinstelling c.q. een waarborgsom (10% van de koopsom) te storten bij de notaris. Aan de gegevens die in de brochure staan vermeld kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen kunnen worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. De diensten die Scheers & Roes Makelaars verleent, geschieden onder de voorwaarden van de NVM.

Vergelijkbare objecten