Aan de rand van het stadscentrum van Groenlo gelegen kantoorruimte. Oppervlakte ± 131 m² Indeling: Kantoorruimte, toilet, pantry, magazijn. Bestemming: De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Kantoorruimte
Ligging Winkelgebied stadscentrum

detailhandel, met uitzondering van detailhandel in volumineuze goederen en supermarkten, met dien verstande dat uitsluitend
ter plaatse van de aanduiding ‘supermarkt’ een supermarkt is toegestaan;
b. dienstverlening;
c. galeries en ateliers;

Vergelijkbare objecten