Dit zijn de aftrekposten voor woningbezitters

Als je een eigen huis bezit heb je recht op een aantal aftrekposten waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Daarnaast kan je eenmalig een deel van de gemaakte kosten die je hebt gemaakt in het jaar dat je je huis koopt van de belasting aftrekken.

Eenmalige aftrekposten

De kosten die je eenmaal kan aftrekken zijn de kosten die je gemaakt hebt om de hypotheeklening te krijgen. M.a.w. Dat is het deel van uw hypotheek of lening dat gaat over uw eigen woning. Bijvoorbeeld om de woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden. Dit zijn de kosten zoals:

  • Advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
  • Notariskosten voor de hypotheekakte
  • Kadastrale rechten voor de hypotheekakte
  • Taxatiekosten voor het krijgen van de lening
  • Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
  • Boeterente
  • Bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
  • Kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot

Jaarlijkse aftrekposten

Naast de eenmalig aftrekbare kosten hebben huizenbezitters ook jaarlijks recht op verschillende aftrekposten waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Wij hebben ze hieronder voor je op een rij gezet:

Hypotheekrente: De hypotheekrente kan je maximaal dertig jaar aftrekken van de belasting.

  • Voor hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten geldt dat je de rente alleen mag aftrekken als je maandelijks je hypotheek aflost.
  • Voor hypotheken die voor 2013 zijn afgesloten geldt dat je recht hebt op maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. De termijn van 30 jaar gaat in op het moment van afsluiten van uw hypotheek of lening. Lees meer…

Verbouwing: Als je een lening afsluit voor een verbouwing van je huis, dan kan je de rente over die lening tot zes maanden nadat je de lening hebt afgesloten aftrekken van de belasting.

Restschuld: Bij verkoop van de woning kunt een restschuld overhouden. Deze restschuld is alleen aftrekbaar bij restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. In dat geval mag u de betaalde rente en financieringskosten 15 jaar aftrekken van de inkomstenbelasting.

Boeterente: Als je je hypotheek eerder aflost of deze hebt overgesloten, dan krijg je een boete opgelegd door je hypotheekverstrekker. De rente over deze boete kan je ook aftrekken van de belasting. Lees meer…

Erfpacht: Het geld dat je per periode betaalt om de erfpacht mee af te kopen kan je ook van de belasting aftrekken. De rente die je over de lening betaalt die je hebt afgesloten om de erfpacht mee te betalen is dat ook.

Verhuren woning: Heb je een tweede huis of heb je je oude woning nog niet verkocht? Dan bestaat de mogelijkheid je huis te verhuren en deze inkomsten hoef je niet door te geven aan de belastingdienst. Krijg je je huis niet verkocht of verhuurd? Dan mag je bij uitzondering de hypotheekrente van je oude huis van de belasting aftrekken. Dat mag in het jaar dat je het huis verlaat en de drie jaar die daar op volgen.

Extra kosten voor je woning

Naast bovenstaande kosten die je kan aftrekken, dien je ook kosten toe te voegen aan je inkomen als je een woning bezit. Dit is het zogenaamde eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is vaak 0.5% (dd. 2021) van de WOZ-waarde van je huis en dat bedrag dien je op te tellen bij je belastbaar inkomen waarover je belasting betaald in box 1. Hier haal je vervolgens weer de rente af die je jaarlijks aan de hypotheek betaalt. Lees meer…