Wijzigingen Nationale Hypotheek Garantie 2021

De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 van € 310.000 naar € 325.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020. Woningkopers en -bezitters krijgen daarmee meer ruimte om verduurzamingsmaatregelen mee te financieren. Om de kostengrens vast te stellen, wordt een nieuwe methodiek toegepast. Door een langere ‘terugkijkperiode’ te hanteren en een correctiefactor toe te passen sluit de kostengrens beter aan bij de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit maakt de woningmarkt toegankelijker en het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens.   

Over NHG

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geef je jouw geldverstrekker de zekerheid dat je hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties. Als je de hypotheek niet meer kunt opbrengen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner, springt NHG bij.

Voorwaarden NHG

  • NHG streeft naar woningbehoud. Als dit echt niet mogelijk is, neemt NHG onder voorwaarden de restschuld over. In ruil voor deze zekerheid betaal je minder hypotheekrente, maar wel eenmalige kosten.
  • Je kunt NHG krijgen als je een lening afsluit voor het kopen van een woning, maar ook als je al een eigen woning bezit en deze wilt verbouwen (kwaliteitsverbetering).
  • Je kunt een hypotheek met NHG aanvragen via je geldverstrekker of tussenpersoon. Deze beoordeelt of je aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting achter NHG) voldoet.

De belangrijkste voorwaarden 2021:

  • De maximale hypotheek voor aankoop is € 325.000 (100% van de marktwaarde).
  • De maximale hypotheek bij oversluiten is € 325.000, inclusief bijkomende kosten.
  • Wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen is de maximale hypotheek € 344.500 (106% van de marktwaarde). De extra 6% moet volledig uitgegeven worden aan energiebesparende maatregelen.
  • De maximale koopsom/marktwaarde bij bestaande bouw en nieuwbouw is € 325.000.

Wat kost NHG?

Voor NHG betaal je een eenmalig bedrag. In 2020 is dit 0,7% (2021 blijft dit 0,7 %) over het totale hypotheekbedrag. In ruil voor de NHG-zekerheid bieden geldverstrekkers een rentekorting op de hypotheek. Dit voordeel kan oplopen tot 0,5 % per jaar.

Kosten NHG aftrekbaar

De kosten van NHG, de 0,7 % over het totale hypotheekbedrag, zijn fiscaal aftrekbaar. Door de belastingteruggave en de rentekorting verdien je deze kosten snel terug.