Wat wijzigt er in 2021 voor woningbezitters?

Jonge starters op de huizenmarkt geholpen

Een noemenswaardige maatregel voor 2021 is dat de overdrachtsbelasting voor starters komt te vervallen. Normaal gesproken betaal je als koper 2 procent van de aankoopsom. De maatregel is bedoeld voor jonge starters en geldt alleen voor starters tot 35 jaar die een huis kopen en daar zelf in gaan wonen. Lees meer over deze startersvrijstelling

Wanneer betaal ik een overdrachtsbelasting van 8%?

In sommige gevallen wijzigt het tarief voor de overdrachtsbelasting en wordt deze verhoogd naar 8%. Dit geldt voor niet-woningen vanaf 1 januari 2021 en woningen die niet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt. Lees er meer details over

Kosten Energielabel fors omhoog

Heb je plannen om jouw huis te verkopen? Dan was je al verplicht om een energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar. Vraag dit energielabel nog vóór 2021 aan, want de kosten hiervan gaan fors omhoog. Waar je nu online een energielabel aanvraagt voor minder dan een tientje, betaal je volgend jaar circa €190. Dit komt doordat een energiedeskundige voortaan naar je woning moet komen om het nieuwe label te bepalen. Lees meer over het energielabel en de wijze waarop je een energielabel aanvraagt.

Hypotheekrenteaftrek wijzigt

Voor het inkomensdeel dat in 2021 onder de 68.507 euro ligt, is het aftrekpercentage van de hypotheekrente gelijk aan het tarief van de te betalen belasting, te weten 37,1 procent.

WOZ-waarde gaat verder omhoog

De WOZ-waarde gaat voor het zesde jaar op rij omhoog. De WOZ-waarde volgt namelijk de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2021 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2020. De verkoopwaarde van je woning heb je het liefst zo hoog mogelijk, de WOZ-waarde daarentegen het liefst zo laag mogelijk. Van deze WOZ- waarde zijn namelijk verschillende belastingheffingen afhankelijk, zoals de waterschaps- en de onroerendezaakbelasting. Ook de Belastingdienst is geïnteresseerd in de WOZ-waarde van je huis. Het eigenwoningforfait, ofwel het bedrag dat de Belastingdienst bij je inkomen optelt in je belastingaangifte, is hier namelijk afhankelijk van.

Eigenwoningforfait daalt

De WOZ-waarde gaat in 2021 verder omhoog, maar er is wél positief nieuws over het eigenwoningforfait. Deze bijtelling is voor de meeste huiseigenaren nu 0,6% over de WOZ-waarde. In 2021 zakt dit percentage naar 0,5%. Bezit je bijvoorbeeld een huis met een WOZ-waarde van € 250.000? Dan is de bijtelling voor het eigenwoningforfait dit jaar (€ 250.000 x 0,6%) € 1500. Stijgt de WOZ-waarde van je huis in 2021 naar € 275.000, dan wordt de bijtelling (€ 275.000 x 0,5%) € 1375. Je eigenwoningforfait kan dus lager worden, ook als de WOZ-waarde van je huis stijgt.

Meer belastingvrij sparen

Ben je aan het sparen voor een koopwoning? Dan betaal je op dit moment belasting over je vermogen zodra je boven € 30.846 (per belastingplichtige) komt. In 2021 wordt dit bedrag gewijzigd en betaal je pas belasting bij een vermogen groter dan € 50.000 (of € 50.000 met een fiscale partner). Je kunt hierdoor dus meer belastingvrij sparen. Vermogen bestaat niet alleen uit spaargeld, ook geld op een beleggingsrekening of belegd vermogen in aandelen of in andere zaken horen hier bij. De Belastingdienst peilt de hoogte van je vermogen op 1 januari en baseert hier de heffing op.